ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สถานศึกษาพอเพียง

ค้นหา

เมนูหลัก

Elearning

สถิติผู้เยี่ยมชม

853439
สถิติวันนี้
สถิติเืมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
96
120
2063
847707
12408
8307
853439

ไอพีของท่านคือ : 18.204.2.146
Server Time: 2021-06-25 13:45:15

ผลงานสถานศึกษา

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง 2554"

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2554”

               ตามประกาศกระ ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2553” กระทรวงได้มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน การบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้น้อมนำ พระราชดำรัสและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง 2554 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

 

 โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดี ศรีตำบล ประจำปี 2555 

 

            โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 
ปี 2557 เป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ  “โรงเรียนสุจริต”
 
 
 
 
 
 
ปี 2559 เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”